16 vikur

Meta þörf á þjónustu, stuðningi og gera áætlun þar um. Upplýsa um og bjóða túlkaþjónustu þegar við á. Áhersla í viðtalinu ætti að taka mið af þörfum og óskum konunnar og gefa ætti tækifæri til umræðna og spurninga.

 • Mæla blóðþrýsting og athuga eggjahvítu í þvagi
 • Fara yfir, ræða og skrá niðurstöður allra skimana sem hafa verið framkvæmdar og bregðast við eftir þörfum
 • Ræða/undirbúa fósturskimun við 20 vikur
 • Undirbúa skimun fyrir rauðkornamótefnum hjá Rhesus D neikvæðum konum og greiningu á Rhesus D flokki fósturs
 • Undirbúa seinni hluta skimunar fyrir GDM ef það á við
 • Skima fyrir þunglyndi og kvíða. Nota skal EPDS til að skima fyrir þunglyndi og GAD-7 til að skima fyrir kvíða. Bregðast við niðurstöðum samkvæmt vinnulagi við meðferð þunglyndis og kvíða 
 • Afla upplýsinga um áfallasögu og ofbeldi, hafi það ekki þegar verið gert. Bregðast við samkvæmt klínískum leiðbeiningum um ofbeldi
 • Ræða líkamlegar breytingar á meðgöngu og hvers má vænta næstu vikur, t.d. tíðari þvaglát, tog á legböndum, samdrætti, útferð og kláða
 • Ræða tilfinningalegar breytingar, stuðning í parsambandi sem og annan stuðning
 • Ræða fósturhreyfingar, fyrstu merki og hvers má vænta næstu vikur
 • Meta fræðsluþarfir og benda á viðeigandi fræðsluefni
  • Meðgöngukvillar, t.d. ógleði, hægðatregða og kláði. Benda á viðeigandi bjargráð og hvenær beri að leita frekari ráða
  • Val á fæðingarstað
  • Skipulögð fræðsla og námskeið sem eru í boði um undirbúning fæðingar, brjóstagjöf, slysavarnir o.fl.
 • Ræða mikilvægi þess að huga vel að eigin heilsu
 • Endurmeta áætlun í meðgönguvernd

Setja í fókus andlega líðan og þær líkamlegu og tilfinningalegu breytingar sem má vænta næstu vikur.

Að loknu mati á heilsu og líðan konunnar er áætlun um mæðravernd endurmetin og breytt ef þurfa þykir. 

Minna á mikilvægi þess fyrir allar konur að huga að eigin heilsu á meðgöngu: