Liv Anna Gunnell
fagstjóri sálfræðiþjónustu

Hlutverk sálfræðiþjónustu ÞÍH er að vera leiðandi í því að samræma verkferla og sálfræðiþjónustu í heilsugæslu í samvinnu við heilbrigðisyfirvöld og heilsugæslu á landsvísu, í samræmi við lög og reglugerðir sem eiga við um þjónustuna og klínískar leiðbeiningar um bestu mögulegu meðferð hverju sinni. (3.gr. laga um réttindi sjúklinga nr.74/1997).

Markmiðið er að tryggja jafnt aðgengi að gagnreyndri sálfræðiþjónustu fyrir alla notendur heilsugæslunnar um allt land. Þjónustan felur í sér mat og gagnreynda meðferð við vægum til miðlungs einkennum kvíða, þunglyndi og áfallastreituröskun (sjá 18. og 19.gr reglugerðar nr. 1111/2020 og kafla A.3 í stefnu og aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum ríkisstjórnar nr. 28/145). Við meðferð kvíðaraskana, þunglyndis og áfallastreituröskunar er yfirleitt mælt með hugrænni atferlismeðferð.

Gæðahandbók sálfræðiþjónustu fullorðinna í 1. línu heilsugæslu 2022

 

 

2022 Ársskýrsla Sálfræðiteymi Vestur

Börn og unglingar

RCADS

RCADS - foreldraeintak

Childfirst - RCADS í stuttum og löngum útgáfum og PSWQ-C

Í júní 2020 barst Þróunarmiðstöð bréf þess efnis að í aukafjárlögum 2020 var samþykkt samtals 540 milljón króna fjárheimild til málaflokks heilsugæslu til að stórefla heilsugæsluþjónustu um land allt með áherslu á geðheilbrigðismál.

Heilbrigðisráðuneytið hefur ákveðið að veita ÞÍH 64,5 milljónir af þessari fjárheimild. Gert er ráð fyrir að þetta verkefni standi yfir í tólf mánuði og er fjármununum ætlað til eftirtalinna verkefna:

  • ÞÍH útbúi fræðsluefni fyrir starfsfólk hjúkrunarheimila, heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu. Verði þessari fræðslu síðan miðlað rafrænt til viðeigandi aðila.
  • Efling og samhæfing geðræktarstarfs, forvarna og stuðnings við börn og ungmenni sem sagt með auknum áherslum og fræðslu í skólahjúkrun, ungbarnavernd og annarri þverfaglegri heilsugæsluþjónustu í takt við stefnu og aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum.
  • ÞÍH útbúi fræðsluefni fyrir heilbrigðisstarfsfólk um neyslu- og fíknivanda.
  • Almenn styrking ÞÍH.

Ljóst er að um gríðarlega stórt verkefni er að ræða og auk þess að fjöldi starfsmanna ÞÍH koma að þessu verkefni hafa fjórir sálfræðingar verið ráðnir í samtals 1,4 stöðugildi til ÞÍH tímabundið til þess að koma að þessu verkefni. 

29.nóvember: 
Fundur sálfræðinga í heilsugæslu á landsvísu kl.9-10. Fjarfundur á teams.
Kynning á nýjum rafrænum matslista við upphaf sálfræðiþjónustu hjá fullorðnum - endurtekin 
(áætluð fræðsla um rafrænar sjálfshjálparmeðferðir frestað um óákveðinn tíma)

Hægt er að hafa samband við throunarmidstod@heilsugaeslan.is  til þess að fá fundarboð sent. 
Sjálfsvígs-hætta

Sjálfsvígs-hætta

Sjálfsvígs-hætta
Gulur september

Gulur september

Gulur september