25 vikur

Meta þörf á þjónustu, stuðningi og gera áætlun þar um. Upplýsa um og bjóða túlkaþjónustu þegar við á. Áhersla í viðtalinu ætti að taka mið af þörfum og óskum konunnar og gefa ætti tækifæri til umræðna og spurninga.

 • Mæla blóðþrýsting og athuga eggjahvítu í þvagi
 • Mæla legbotnshæð og skrá á legvaxtarrit
 • Undirbúa skimun fyrir rauðkornamótefnum hjá Rhesus D neikvæðum konum og greiningu á Rhesus D flokki fósturs, hafi það ekki þegar verið gert
 • Undirbúa seinni hluta skimunar fyrir GDM ef það á við
 • Ræða fósturhreyfingar og hvers má vænta næstu vikur og hvert skal leita ef ekki finnast hreyfingar
 • Ræða breytingar á meðgöngu og hvers má vænta næstu vikur
 • Ræða eftirfarandi þegar við á:
  • Þróun tengslamyndunar
  • Parsamband, væntingar, kynlíf, andlega líðan, aðlögun að foreldrahlutverkinu
  • Brjóstagjöf, óskir, væntingar og undirbúning
  • Val á fæðingarstað
  • Skipulögð fræðsla og námskeið sem eru í boði um undirbúning fæðingar, brjóstagjöf, slysavarnir o.fl.
 • Meta fræðsluþarfir og benda á viðeigandi fræðsluefni
  • Meðgöngukvillar, t.d. óþægindi í baki, grind og nára, fótapirringur/krampar, svefntruflanir og skapsveiflur. Benda á viðeigandi bjargráð
 • Ræða mikilvægi þess að huga vel að eigin heilsu
 • Endurmeta áætlun í meðgönguvernd

Setja í  fókus að ræða fósturhreyfingar, þróun tengslamyndunar, parsambandið og brjóstagjöf.