Markmið ung- og smábarnaverndar

Að efla heilsu, vellíðan og þroska ungra barna með reglulegum heilsufarsskoðunum ásamt stuðningi og fræðslu til fjölskyldna þeirra.

Samfella í þjónustu

Mikilvægt að sami hjúkrunarfræðingur og læknir fylgi barni/fjölskyldu eftir í gegnum allar skoðanirnar.

Upplýsingar um ung- og smábarnavernd

 

Jöfnuð

Öll börn/fjölskyldur skipta máli óháð kynþætti, félagslegri stöðu eða búsetu.

Ung- og smábarnavernd

Hjúkrunarfræðingar og læknar á heilsugæslustöðvum sjá um ung- og smábarnavernd í samstarfi við sálfræðinga og annað fagfólk heilsugæslunnar. Mikilvægt er að þjónustan sé sveigjanleg og taki mið af þörfum fjölskyldunnar hverju sinni. 

Fylgst er með vitsmuna- og tilfinningaþroska ásamt félagslegum og líkamlegum þroska barna frá fyrstu ævidögum til skólaaldurs. Áhersla er lögð á stuðning við fjölskylduna og þannig stuðlað að því að börnum séu búin bestu mögulegu uppvaxtarskilyrði á hverjum tíma. Mikilvægt er að uppgötva sem fyrst frávik hvað heilsufar og þroska varðar og gera viðeigandi ráðstafanir.

Veraldarvefurinn er uppspretta upplýsinga fyrir unga foreldra. Því er mikilvægt að fagfólk ung- og smábarnaverndar vísi á áreiðanlegar upplýsingar á vefnum, svo sem á Heilsuveru.

Yfirlit yfir skoðanir og ónæmisaðgerðir

Markmið

Markmið ung- og smábarnaverndar er að efla heilsu, vellíðan og þroska ungra barna með reglulegum heilsufarsskoðunum ásamt stuðningi og fræðslu til fjölskyldna þeirra.

Skipuleg ung- og smábarnavernd hefur verið í boði hér á landi allt frá árinu 1927. Í lögum um heilbrigðisþjónustu er lögð áhersla á að tryggja gæði og eftirlit heilbrigðisþjónustu.  Í reglugerð um heilbrigðisumdæmi og hlutverk, starfsemi og þjónustu heilsugæslustöðva, heilbrigðisstofnana og sjúkrahúsa er kveðið á um hlutverk heilsugæslustöðva og hvaða þjónustu skal veita, s.s. ung- og smábarnavernd.  

Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu (ÞÍH) leiðir faglega þróun og vinnur að samræmingu verklags í ung- og smábarnavernd í samráði við Embætti landlæknis, heilbrigðisyfirvöld og heilsugæsluna á landsvísu.  

Margir fagaðilar hafa komið að gerð og endurskoðun leiðbeininga um ung- og smábarnavernd, fagaðilar frá ÞÍH, Embættis landlæknis og heilsugæslunnar um allt land.

Fagstjórnendur á hverri heilsugæslustöð bera ábyrgð á heilsugæslu barna á sínu þjónustusvæði og á því að leiðbeiningum um ung- og smábarnavernd sé framfylgt.


Tilgangur þessara leiðbeininga er einkum að:

  • Lýsa kröfum um ákveðin lágmarksgæði í ung- og smábarnavernd hér á landi.
  • Vera marklýsing fagaðila um innihald ung- og smábarnaverndar.
  • Koma að gagni við grunn-, framhalds- og símenntun heilbrigðisstétta.
  • Samræma innihald leiðbeininga og framkvæmd í ung- og smábarnavernd.


Leiðbeiningar um ung- og smábarnavernd eru í stöðugri endurskoðun.  

Síðast uppfært árið 2023

Hlutverk sviðs Ung- og smábarnaverndar er að þróa, leiða og samræma heilsuvernd ung- og smábarna í samvinnu við heilbrigðisyfirvöld og heilsugæsluna á landsvísu. 

Hefðbundin ung- og smábarnavernd fer fram á heilsugæslustöðvum og hefur það markmið að styðja við heilsu og þroska barna frá fæðingu til 6 ára aldurs.

Sesselja Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur
sviðsstjóri ung- og smábarnaverndar

Hafðu samband

Helstu verkefni

  • Faglegur bakhjarl við ung- og smábarnavernd á landsvísu
  • Þróun, innleiðing og endurskoðun Leiðbeininga um ung- og smábarnavernd
  • Vinna með heilbrigðisyfirvöldum og heilsugæslunni að stefnumótun ung- og smábarnaverndar
  • Gerð fræðsluefnis fyrir almenning á www.heilsuvera.is 
  • Söfnun upplýsinga um heilsufar barna og starfsemi ung- og smábarnaverndar og úrvinnsla þeirra
  • Vísinda- og gæðaþróunarverkefni

Leiðbeiningar um ung- og smábarnavernd:

Heimavitjanir

Heimavitjanir

Heimavitjanir
Sex vikna skoðun

Sex vikna skoðun

Sex vikna skoðun
Níu vikna skoðun

Níu vikna skoðun

Níu vikna skoðun
Þriggja mánaða skoðun

Þriggja mánaða skoðun

Þriggja mánaða skoðun
Fimm mánaða skoðun

Fimm mánaða skoðun

Fimm mánaða skoðun
Sex mánaða skoðun

Sex mánaða skoðun

Sex mánaða skoðun
Átta mánaða skoðun

Átta mánaða skoðun

Átta mánaða skoðun
Tíu mánaða skoðun

Tíu mánaða skoðun

Tíu mánaða skoðun
Tólf mánaða skoðun

Tólf mánaða skoðun

Tólf mánaða skoðun
Átján mánaða skoðun

Átján mánaða skoðun

Átján mánaða skoðun
Tveggja og hálfs árs skoðun

Tveggja og hálfs árs skoðun

Tveggja og hálfs árs skoðun
Fjögurra ára skoðun

Fjögurra ára skoðun

Fjögurra ára skoðun