Eftirfylgd með konum sem greinst
hafa með heilsuvanda á meðgöngu

ÞÍH hefur gert leiðbeiningar fyrir fagfólk varðandi eftirfylgd eftir fæðingu hjá konum sem greinst hafa með ákveðna sjúkdóma á meðgöngu. Lögð er áhersla á fyrirkomulag sem tryggir sem besta eftirfylgni með framtíðar heilsu konunnar í huga. Leiðbeiningarnar byggja á teymisvinnu og falla að núverandi vinnulagi.

Markmiðið með tillögum ÞÍH að leiðbeiningum á þessu sviði er að bæta skipulag þjónustu heilsugæslunnar við konur með heilsuvanda á meðgöngu og hvetja til að slík þjónusta verði í boði á öllum heilsugæslustöðvum.

 

 Heilsufarsvandamál á meðgöngu 
 sem þarfnast eftirfylgdar 

 Hjúkrunarfræðingur í 
 ung- og smábarnavernd 
 Heimilislæknir
 < 3 mán
Blóðleysi   Viðtal
Háþrýstingur Mæla blóðþrýsting    Viðtal    
Offita/Þyngdaraukning   Viðtal 
Preeclampsia Mæla blóðþrýsting  Viðtal 
Reykingar og önnur fíkn Skv. leiðbeiningum   
Skjaldkirtilssjúkdómur   Viðtal 
Sykursýki   Viðtal 
Þunglyndi og kvíði Skv. leiðbeiningum   
Aðrir sjúkdómar/lyf   Viðtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljósmóðir í mæðravernd

  • Fylgir eftir sjúkdómum á meðgöngu, oft í samvinnu við aðra fagaðila, s.s. heimilislækna, sérgreinalækna, sálfræðinga
  • Býður konunni tíma hjá heimilislækni í síðasta lagi 3 mánuðum eftir fæðingu (samanber lista að ofan)

 

Hjúkrunarfræðingur í ung- og smábarnavernd

  • Hittir konuna þegar barnið er 9 vikna
  • Leggur mat á andlega líðan konunnar
  • Ræðir um sjúkdóma á meðgöngu
  • Blóðþrýstingur mældur, hafi hann verið hár
  • Athugað hvort eftirlit er skipulagt. Hafi það misfarist býður hjúkrunarfræðingur viðtal hjá heimilislækni í síðasta lagi 3 mánuðum eftir fæðingu

 

Heimilislæknir

  • Hittir konuna í síðasta lagi 3 mánuðum eftir fæðingu
  • Skipuleggur viðeigandi eftirfylgd og/eða þverfagleg úrræði s.s. heilsueflandi móttöku, sálfræðihjálp, hreyfiseðil, blóðrannsóknir eftir því sem við á