28 vikur

Meta þörf á þjónustu, stuðningi og gera áætlun þar um. Upplýsa um og bjóða túlkaþjónustu þegar við á. Áhersla í viðtalinu ætti að taka mið af þörfum og óskum konunnar og gefa ætti tækifæri til umræðna og spurninga.

 • Mæla blóðþrýsting og athuga eggjahvítu í þvagi
 • Mæla legbotnshæð og skrá á legvaxtarrit
 • Fara yfir, ræða og skrá niðurstöður þeirra skimana og rannsókna sem hafa verið framkvæmdar og bregðast við eftir þörfum
 • Bjóða skimun fyrir blóðleysi
 • Bjóða bólusetningu gegn kíghósta
 • Bjóða Rhesus D neikvæðum konum sem ganga með Rhesus D jákvætt fóstur Rhophylac ® mótefnasprautu
 • Gefa vottorð um væntanlegan fæðingardag fyrir fæðingarorlofssjóð
 • Ræða fósturhreyfingar og hvers má vænta næstu vikur og hvert skal leita ef ekki finnast hreyfingar
 • Ræða breytingar á meðgöngu og hvers má vænta næstu vikur
 • Ræða eftirfarandi þegar við á:
  • Þróun tengslamyndunar
  • Parsamband, væntingar, kynlíf, andlega líðan, aðlögun að foreldrahlutverkinu
  • Brjóstagjöf, óskir, væntingar og undirbúning
  • Fæðinguna, óskir, væntingar og undirbúning
  • Val á fæðingarstað
  •  Fæðingarorlof
 • Meta fræðsluþarfir og benda á viðeigandi fræðsluefni 
  •  Meðgöngukvillar, t.d. samdrættir, tog á legböndum,
    brjóstsviði, bjúgur. Benda á viðeigandi bjargráð   
 • Gera áhættumat
  • konur ≥ 35 ára, 
  • konur með BMI ≥ 35
 • Ræða mikilvægi þess að huga vel að eigin heilsu
 • Endurmeta áætlun í meðgönguvernd