34 vikur

Meta þörf á þjónustu, stuðningi og gera áætlun þar um. Upplýsa um og bjóða túlkaþjónustu þegar við á. Áhersla í viðtalinu ætti að taka mið af þörfum og óskum konunnar og gefa ætti tækifæri til umræðna og spurninga.

 • Mæla blóðþrýsting og athuga eggjahvítu í þvagi
 • Mæla legbotnshæð og skrá á legvaxtarrit
 • Fara yfir, ræða og skrá niðurstöður rannsókna sem gerðar voru við 28 vikna meðgöngu hafi það ekki þegar verið gert
 • Fara yfir niðurstöður ómunar í þeim tilvikum þar sem fylgja var lágsæt eða fyrirsæt í 20 vikna ómun
 • Ræða fósturhreyfingar og hvers má vænta næstu vikur og hvert skal leita ef ekki finnast hreyfingar
 • Kynna eftirfylgd með konum sem greinst hafa með heilsuvanda á meðgöngu
 • Ræða eftirfarandi þegar við á:
  • Fæðinguna, óskir, væntingar og undirbúning
  • Ræða upphaf brjóstagjafar, nýburann og fyrstu dagana eftir fæðingu
  • Þróun tengslamyndunar
  • Parsamband, væntingar, kynlíf, andlega líðan, aðlögun að foreldrahlutverkinu
 • Meta fræðsluþarfir og benda á viðeigandi fræðsluefni
  • Meðgöngukvillar, t.d. óþægindi í baki og grind, þreyta, svefntruflanir. Benda á viðeigandi bjargráð
 • Ræða mikilvægi þess að huga vel að eigin heilsu
 • Endurmeta áætlun í meðgönguvernd