Fyrsta koma í meðgönguvernd

Mælt er með að fyrsta koma sé fyrir 12 vikna meðgöngu.
Upplýsa um og bjóða túlkaþjónustu þegar við á.

Meta þörf á þjónustu, stuðningi og gera áætlun þar um. Áhersla í viðtalinu ætti að taka mið af þörfum og óskum konunnar og gefa ætti tækifæri til umræðna og spurninga.
Bjóða má viðbótarheimsókn, ef ekki næst að gefa eða afla fullnægjandi upplýsinga í fyrstu heimsókninni. 

 

 • Afla upplýsinga um líkamlegt og andlegt heilsufar, fjölskyldusögu; félagslegar aðstæður; stuðningsnet; lifnaðarhætti; áfallasögu; ofbeldi og fyrri meðgöngur og fæðingar
 • Mæla blóðþrýsting og athuga eggjahvítu í þvagi
 • Mæla hæð og þyngd og reikna út líkamsþyngdarstuðul
 • Meta áhættuþætti
 • Ræða breytingar á meðgöngu og hvers má vænta næstu vikur
 • Ræða mikilvægi þess að huga að eigin heilsu (næring, hreyfing, svefn og hvíld)
 • Ræða áhrif tóbaksnotkunar, nikótíns, áfengis og annarra vímuefna ef við á
 • Veita upplýsingar um þá þjónustu sem veitt er á meðgöngu í heilsugæslu, hvert skuli leita, m.a. ef upp koma vandamál eða verkir          
 • Veita upplýsingar um skimanir og bólusetningar
 • Bjóða blóðflokkun og skimun fyrir rauðkornamótefnum
 • Bjóða skimun fyrir blóðleysi, lifrarbólgu B, lifrarbólgu C, HIV, rauðum hundum og sárasótt
 • Bjóða skimun fyrir einkennalausri þvagfærasýkingu
 • Bjóða upplýsingar um 11-14 vikna og 20 vikna ómskoðanir og skimun fyrir litningafrávikum og sköpulagsgöllum
 • Bjóða skimun fyrir fjölónæmum bakteríum fyrir áhættuhópa
 • Bjóða skimun fyrir meðgöngusykursýki fyrir áhættuhópa
 • Bjóða skimun fyrir skjaldkirtilssjúkdómum fyrir áhættuhópa
 • Bjóða viðtal við fæðingarlækni hjá konum með BMI ≥ 35
 • Meta fræðsluþarfir og benda á viðeigandi fræðsluefni, t.d. Heilsuvera.is
  • Hvernig má stuðla að sem bestri heilsu á meðgöngu.
  • Breytingar á meðgöngu og meðgöngukvillar, t.d. ógleði, þreyta, tíð þvaglát, breyting á blóðrás. Benda á viðeigandi bjargráð og hvenær beri að leita frekari ráða
  • Hvers má vænta næstu vikur varðandi líkamlegar og tilfinningalegar breytingar og breytingar á parsambandi, þegar við á
 • Gera áætlun um meðgönguverndina byggða á upplýsingaöflun og mati á áhættuþáttum.

Ítarleg upplýsingasöfnun og mat á þekktum áhættuþáttum er grunnur að einstaklingsmiðaðri þjónustu í meðgönguvernd.
Setja í fókus breytingar á meðgöngu og hvers má vænta ásamt mikilvægi þess að huga að eigin heilsu.