16 vikur

  • Mæla blóðþrýsting og athuga eggjahvítu í þvagi
  • Fara yfir, ræða og skrá niðurstöður allra skimana sem hafa verið framkvæmdar og bregðast við eftir þörfum
  • Undirbúa skimun fyrir rauðkornamótefnum hjá Rhesus D neikvæðum konum og greiningu á Rhesus D flokki fósturs 
  • Skima fyrir þunglyndi og kvíða. Nota skal EPDS til að skima fyrir þunglyndi og GAD-7 til að skima fyrir kvíða. Bregðast við niðurstöðum samkvæmt vinnulagi við meðferð þunglyndis og kvíða 
  • Afla upplýsinga um áfallasögu og ofbeldi, hafi það ekki þegar verið gert.
  • Gefa upplýsingar til að auðvelda val um fæðingarstað
  • Gefa tækifæri til umræðna og spurninga. Veita upplýsingar og benda á viðeigandi fræðsluefni
  • Ræða fósturhreyfingar fyrstu merki og hvers má vænta næstu vikur
  • Veita upplýsingar um skipulagða fræðslu og námskeið sem eru í boði um undirbúning fæðingar, brjóstagjöf, slysavarnir o.fl.
  • Endurmeta áætlun í meðgönguvernd

Að loknu mati á heilsu og líðan konunnar er áætlun um mæðravernd endurmetin og breytt ef þurfa þykir.

Minna á mikilvægi þess fyrir allar konur að huga að eigin heilsu á meðgöngu: