Læknir - greining og meðferð

Greiningarviðtal læknis

Eftirlit

Skoðun og rannsóknir


 Við greiningu

    x1/ár eða oftar

 2. hvert ár

Skoðun


 x

Hæð (x1), þyngd, BMI, kviðummál x

Blóðþrýstingur x x
Skoðun hj. og æðakerfi     x
Fótaskoðun (taugar, púlsar, sár) 
 x
Augnbotnaskoðun - tékk  x
 x

Blóðprufur 
Fastandi blóðsykur  x

HbA1c  x x 
Kólesteról, TG og HDL
 x x

Kreatínín x x

Na, K (við ACE/AT2/tíazíð) x x

B12 (við metformin meðh.

 x
Ferritin - Allir  x

Fyrir statin meðferð - CK, ALAT, TSH 


Þvagprufur 
Þvagstix  x

Microalbuminuria   x