Gagnlegar fyrirspurnir og svör

Grunur um lyfjaofnæmi - fleira kemur til en greining

Prótónupumpuhemlar - mikið notaðir og margar spurningar

Bráðaofnæmi við járni í æð - úrræði fyrir sjúklinga sem geta ekki tekið járn um munn

Andkólínvirk byrði vegna lyfja hjá öldruðum

 

Hvernig á að venja aldraða sjúklinga af benzódíazepínum?

Líffæraþegi með bólgusjúkdóm í meltingarvegi - bæta TNF-alfa hemli við ónæmisbælandi meðferð?

Magnesíumskortur - óvænt skýring

Draga prótónupumpuhemlar úr virkni klópídógrels - hvað er að frétta?

 

Klópídógrel-ofnæmi eftir hjartaþræðingu - hvað er til ráða?

Eru tengsl á milli notkunar á ondansetróni og garnastíflu eftir aðgerð?

Samsett meðferð aspiríns og warfaríns við gáttatifi og kransæðasjúkdómi. Ávinningur meiri en hætta á blæðingum?

Áhætta af samsettri notkun ACE-hemla og ARB hjá sykursjúkum

 

Litíum og daufkyrningafæð

Naloxón við hægðatregðu vegna ópíóíða

Er milliverkun milli metýlfenídats og risperídóns?

Ofnæmi við léttheparínum í þungun - hvað er til ráða?

 

Geta milliverkanir lyfja leitt til lengingar á QT-bili?

Hvernig á að skammta fólinsýru með lágskammta-metótrextmeðferð?

Angíótensín II viðtakahemlar eða angíótensín breytihvatahemlar?

Eru serótónín endurupptökuhemlar öruggir í notkun á meðgöngu?

 

B12-vítamín - hvernig á að gefa það og hversu oft?

Ópíóíða ofnæmi - raunverulegt eða sýndarofnæmi?

Geðlyf í litlum skömmtum við svefnleysi - hætta á síðkominni hreyfitruflun?

Má sjúklingur með lifrarbólgu C fá díkloxacillín?

 

Hvernig á að skammta D-vítamín við skorti hjá fullorðnum?

Er krossofnæmi á milli súlfalyfja?

Of mikið serótónín í heilanum?

Getur blóðþynningarmeðferð með Kóvar (warfarín) truflast af fluconazole?

Geta prótónupumpuhemlar valdið æðabólgum og húðblæðingum?