Hamingja

Aðgangur að fræðsluefni heilsuverndar skólabarna er háður aðgangsorði.

Til að fá aðgang að fræðsluefninu vinsamlegast hafið samband við fagstjóra heilsuverndar skólabarna asa.sjofn.lorensdottir@heilsugaeslan.is

Fræðsluefni samkvæmt skipulagi

2. bekkur:

Tilfinningar

Markmið:

 • Börnin læri að þekkja tilfinningar sínar

3. bekkur:

Verkefnabók

Hamingja - Tilfinningar 

Markmið:

 • Börn læri að þekkja eigin tilfinningar og líðan. 
 • Börn læri um sambandið milli áreita, hugsunar og tilfinninga. 
 • Börn geri sér grein fyrir mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. 
 • Börn læri að virða skoðanir annarra. 

Skjátækin

 • Að börn þekki hvaða áhrif skjátækjanotkun getur haft á heilsuna

4. bekkur:

Hamingja – Kvíði

Markmið:

 • Börnin læri að þekkja tilfinningar sínar og viti að kvíðatilfinning sé eðlilegt varnarviðbragð líkmanns
 • Börnin þekki helstu merki kvíða
 • Börnin læri einföld bjargráð
 • Börnin kynnist núvitundaræfingum 

5. bekkur:

Samskipti

Markmið:

 • Börn læri hvernig grunnatriði í samskiptum
 • Börnin læri um samskiptareglur á netinu

8. bekkur:

Sjálfsmynd og samskipti

Markmið:

 • Nemendur þekki hvað hefur áhrif á sjálfsmynd og þekki leiðir til að efla hana 

10. bekkur:

Geðheilbrigði 

Markmið:

 • Nemendur skilji hvað sé góð geðheilsa og hvernig megi viðhalda henni
 • Nemendur átti sig á einkennum algengustu geðsjúkdóma
 • Nemendur þekki einkenni kvíða og hvernig bregðast megi við þeirri tilfinningu
 • Nemendur viti hvert er hægt að leita eftir aðstoð við vegna vanlíðunar eða geðrænna vandamála
 • Nemendur átti sig á hvernig fordómar gegn geðrænum vandamálum birtast í samfélaginu og hvernig við getum brugðist við því
 • Nemendur þekki bjargráð s.s. HAM og núvitund.
Ábyrgð á eigin heilsu 

Markmið: 

 • Nemendur viti hver eru grunnþættir heilbrigðra lífsvenja samkvæmt 6H
 • Nemendur viti hvaða þjónustu þeir geta fengið hjá heilsugæslunni
 • Nemendur viti af endurnýjun bólusetninga
 • nemendur skilji mikilvægi þess að taka ábyrgð á eigin heilsu

 

Annað efni:

2. bekkur:

Dyraverkefnið

4. bekkur:

Sjálfsmynd leiðbeiningar

 • Börnin kynnist grunnhugmyndum um sjálfsmynd
 • Börnin skilji að sjálfsmynd snýst um það hvernig þau meta sig sjálf í samskiptum við aðra
 • Börnin finni sínar jákvæðu hliðar og geti fundið jákvæðar hliðar hjá öðrum
 • Börnin skilji mikilvægi þess að bera virðingu hvert fyrir öðru og geri sér grein fyrir að þau hafa áhrif á sjálfsmynd og líðan hvers annars

5. bekkur:

Samskipti glærur, leiðbeiningar

 • Börn geri sér grein fyrir mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum
 • Börn læri að virða skoðanir annarra
 • Börn æfi sig í því að setja sig í spor annarra

Um Geðrækt á vef Embættis landlæknis