Kynheilbrigði

Aðgangur að fræðsluefni heilsuverndar skólabarna er háður aðgangsorði.

Til að fá aðgang að fræðsluefninu vinsamlegast hafið samband við fagstjóra heilsuverndar skólabarna asa.sjofn.lorensdottir@heilsugaeslan.is

Fræðsluefni samkvæmt skipulagi

6. bekkur

Kynþroskafræðsla 

Markmið:

 • Börnin þekki hugtakið kynþroski og þær breytingar sem verða á líkamanum við hann
 • Börnin þekki hugtökin kynhneigð og kynvitund
 • Börnin þekki hugtakið kynferðisofbeldi og viti hvar hjálp sé að finna ef þau hafa orðið fyrir erfiðri reynslu

9. bekkur

Kynheilbrigði 

Markmið:

 • Nemendur þekki og skilji hugtökin sjálfsvirðing, kynlíf, kynmök, fóstureyðing og nauðgun. 
 • Nemendur verði færir um að ræða sín á milli um málefni sem snerta kynlíf
 • Nemendur viti hvað getnaðarvarnir eru og þekki þær helstu
 • Kunni að nota smokkinn og viti að hann er eina getnaðarvörnin sem minnkar líkur á kynsjúkdómum
 • Þekki neyðargetnaðarvörnina og viti hvar má fá hana
 • Nemendur viti hvað kynsjúkdómar eru, þekki smitleiðir þeirra og einkenni
 • Viti hvernig forðast má kynsjúkdómasmit
 • Viti hvert eigi að leita ef grunur er um kynsjúkdómasmit