Heilsurannsókn ÍE, LSH og ÞÍH

  Heilsurannsókn Íslenskrar erfðagreiningar: Rannsókn á langvinnum áhrifum COVID-19

  Íslensk erfðagreining (ÍE) hefur í samstarfi við Landspítala og Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu hafið rannsókn á langvinnum áhrifum COVID-19. Rannsóknin er hluti af Heilsurannsókn ÍE sem 14 þúsund Íslendingar hafa tekið þátt í.

  Í upphafi verður þeim sem greindust með COVID-19 í fyrstu bylgju sjúkdómsins á Íslandi boðin þátttaka. Þátttakan felst í að svara spurningalista á netinu og komu í Þjónustumiðstöð rannsóknaverkefna (ÞR) í Kópavogi þar sem eftirfarandi próf og mælingar fara fram: 


  • Spurningar um einkenni (Daglegt líf og líðan eftir COVID-19)
  • Líkamssamsetning mæld með DXA
  • Hugræn verkefni sem meta meðal annars einbeitningu og minni
  • MINI-geðskimun
  • Stutt heyrnarmæling (skimun)
  • Augnbotnamyndataka (OCT)
  • Lyktarpróf og bragðpróf
  • Raddmæling
  • Mæling á gripstyrk
  • Taugaleiðnipróf
  • Öndunarmæling
  • Hjartalínurit
  • Áreynslupróf sem mælir afkastagetu lungna, hjarta og vöðva

   

  Blóðprufa er tekin hjá öllum þátttakendum meðal annars fyrir raðgreiningu á erfðaefni þeirra, SARS-CoV-2 mótefnamælingu og aðrar ónæmisrannsóknir. Þátttakendum er einnig boðið að taka þátt í svefnrannsókn með heimasvefnmælingu. Rannsóknin í ÞR tekur um 4 klukkustundir og að henni lokinni  fá þátttakendur afhentar valdar niðurstöður í viðtali við lækni eða hjúkrunarfræðing.

  Um 1800 manns greindust með COVID-19 í mars/apríl 2020. Þeim þeirra sem hafa náð 18 ára aldri verður boðin þátttaka. Rannsóknin er tímafrek og boð verða send í skömmtum.

  Þátttakendum með einkenni eða mæliniðurstöður sem gefa tilefni til frekari uppvinnslu eða þörf á eftirliti eða endurhæfingu verður vísað til heilsugæslunnar. Þátttakendum sem reynast með frávik í MINI-geðskimun verður boðið að taka þátt í framhaldsrannsókn á vegum Engilberts Sigurðssonar geðlæknis. Sérnámslæknar í geðlækningum munu hringja í þá sem þekkjast boðið og framkvæma nánara mat á geðrænum einkennum, auk þess að veita ráðgjöf.

  Þegar um 100 einstaklingar hafa tekið þátt í rannsókninni verða niðurstöður metnar og kynntar.

  Það er einnig fyrirhugað að bjóða einstaklingum sem hafa ekki greinst með COVID-19, en hafa áður tekið þátt í Heilsurannsókn ÍE, að svara spurningalistanum Daglegt líf og líðan eftir COVID-19 á netinu, til að hafa viðmið fyrir einkenni þeirra sem fengu COVID-19.

  Upplýsingar um Heilsurannsókn ÍE má finna á heilsurannsokn.is