Markmið heilsuverndar grunnskólabarna 

Markmið heilsuverndar grunnskólabarna er að efla heilbrigði þeirra og stuðla að vellíðan.

Kjölfestan í öllu starfi heilsuverndar grunnskólabarna er starf hjúkrunarfræðinga sem vinna í samstarfi við lækna og sálfræðinga innan heilsugæslunnar og í samstarfi við foreldra, skólafólk og aðra fagaðila sem koma að málefnum barna.

Nýliðanámskeið verður mánudaginn 31. ágúst 2020 kl. 9.30 – 16.0

Loftið, Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu,  Álfabakka 16
Skráning á iskra@heilsugaeslan.is

Ískrárdagar haustið 2020

Miðvikud. 2. Sept. kl. 9-12  - HSS
Fimmtud 3. Sept. kl. 10 – 14 - HSA
Föstud. 4. Sept. kl. 10 – 13 - HSU
Mánud. 7. Sept. kl. 9 – 12 – Höfuðborgarsvæðið – Loftið, Álfabakka, skráning á iskra@heilsugaeslan.is 
Þriðjud. 8. Sept. kl. 10 – 13 – HVE
Miðvikud. 9. Sep. kl. 12.30 – 16.00 –  HSN
Fimmtud. 10. Sept. kl. 9 – 12 – Höfuðborgarsvæðið – Loftið, Álfabakka, skráning á iskra@heilsugaeslan.is 

Hér er slóð á örstutta kynningu fyrir 10. bekk um „Ábyrgð á eigin heilsu“ ásamt mynd með virkum slóðum á efnisþætti. Kynningin er ætluð bæði 10. bekkingum og foreldrum þeirra. 

Athygli er vakin á því að talsverðar áhyggjur eru af því að ofbeldi á heimilum hafi aukist, bæði gagnvart fullorðnum og börnum og þörf á að hafa augun opin fyrir merkjum um ofbeldi eða vanrækslu hjá börnum. Hér eru slóðir á síður sem innihalda upplýsingar um þetta efni: barnaheill.is og reykjavik.is. Auk þess er að finna í leiðbeiningum okkar verklag og efni í „tengdu efni“ í þeim kafla


Skráningarkerfið Ískrá er sjúkraskrárkerfi í heilsuvernd skólabarna á landsvísu. Með samræmdri skráningu skapast möguleikar til að fá upplýsingar um heilsufar og heilbrigðisþjónustu fyrir börn á grunnskólaaldri. Rafræn sjúkraskrá er mikilvæg forsenda gæðaþróunar þar sem grundvöllur skapast til að meta gæði þjónustunnar. Einnig veitir hún góða yfirsýn yfir starfið og einstaklinginn sem nýtur þjónustunnar, sparar tíma og skapar samfellu í þjónustunni.

 

Markmið: Að skráning í heilsuvernd skólabarna sé réttmæt og áreiðanleg

 

Verkþættir:

  • Heilsuvernd skólabarna skal skrá í Ískrá samkvæmt Notendahandbók um Ískrá.
  • Yfirfara skal árlega endurgjöf um skráningu frá Miðstöð íslenskrar heilsugæslu og/eða Embætti landlæknis og endurskoða verklag við skráningu ef þörf er á


Svið heilsuverndar skólabarna hefur það hlutverk að þróa, leiða og samræma heilsuvernd skólabarna í samráði við heilbrigðisyfirvöld og heilsugæsluna á landsvísu.

Ása Sjöfn Lórensdóttir hjúkrunarfræðingur
fagstjóri heilsuverndar skólabarna

Hafðu samband

 

Heilsuvernd skólabarna er hluti af heilsugæslunni og framhald af ung- og smábarnavernd. 

Markmið heilsuverndar skólabarna er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. 

Starfsfólk heilsuverndar skólabarna vinnur í náinni samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda með velferð nemenda að leiðarljósi. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Starfsemi heilsuverndar skólabarna er samkvæmt lögum, reglugerðum og tilmælum sem um hana gilda. Helstu áherslur í heilsuvernd skólabarna eru fræðsla og heilsuefling, bólusetningar, skimanir og skoðanir og umönnun veikra og slasaðra barna ásamt ráðgjöf til nemenda, fjölskyldna þeirra og starfsfólks skólans.

Spurt og svarað: skólastarf og COVID-19

Þetta efni hefur verið gefið út af menntamálaráðuneytinu og ágætt er að kynna sér: Lykilskilaboð og forvarnaraðgerðir vegna COVID-19 í skólum.

Á covid.is eru upplýsingar tengdar börnum og ungmennum varðandi Coronaveirufaraldurinn.

Embætti landlæknis hefur gefið út ráðleggingar til foreldra langveikra barna vegna covid-19.

Hér er fræðsluefni fyrir börn varðandi covid-19: Halló, ég heiti Kóróna. Upplagt  benda foreldrum yngri barna á þetta.


Fræðsla

Fræðsla

Fræðsla
Skimanir

Skimanir

Skimanir
Smitsjúkdóma-varnir

Smitsjúkdóma-varnir

Smitsjúkdóma-varnir
Velferð barna

Velferð barna

Velferð barna
Langvinnur heilsuvandi

Langvinnur heilsuvandi

Langvinnur heilsuvandi
Samskipti

Samskipti

Samskipti
Tannheilsa

Tannheilsa

Tannheilsa
Fagleg starfsemi

Fagleg starfsemi

Fagleg starfsemi