Vísbendingar um betri tannheilsu skólabarna

Í einstaklingsviðtölum um heilsu og líðan í 1., 4., 7. og 9. bekk skal ræða um tannheilsuna, greina tækifæri til að bæta tannheilsuna og/eða styrkja góðar tannheilsuvenjur auk þjálfunar í tannburstun og hreinsun milli tanna með tannþræði.

Verkþættir í skólaheilsugæslu

A: Auka þekkingu og færni nemenda á góðri tannhirðu

B: Auka þekkingu á orsökum og afleiðingu glerungseyðingar og hvetja börn til að velja vatn til drykkjar

C: Vöktun á skráningu barna hjá heimilistannlækni

Hafa í huga

Árangursviðmið í skólaheilsugæslu:

 

    a) 90% bursti tennur að lágmarki 2x á dag

    b) 90% drekki gos/orkudrykki sjaldnar en 3x í viku 

    c) ≥ 99% hafi skráðan heimilistannlækni

Skipulag eftir bekkjum:

Fylgja skal skipulagi og markmiðum 6H fræðslunnar um tannvernd.

Í einstaklingsviðtölum um heilsu og líðan í 1., 4., 7. og 9. bekk skal ræða um tannheilsuna, greina tækifæri til að bæta tannheilsuna og/eða styrkja góðar tannheilsuvenjur auk þjálfunar í tannburstun og hreinsun milli tanna með tannþræði

Í einstaklingsviðtölum í 4., 7. og 9. bekk skal ræða um áhrif gos- og orkudrykkja 

Hvetja skal börn til að velja vatn umfram aðra drykki

„Forsenda gjaldfrjálsra tannlækninga er að börn hafi skráðan heimilistannlækni hjá Sjúkratryggingum Íslands (SÍ). Upplýsingar frá SÍ um skráðan heimilistannlækni birtast uppfærðar í Ískrá. Þar má einnig nálgast lista yfir börn „Án heimilistannlæknis".

  • Fara skal yfir listann „án heimilistannlæknis“ í Ískrá í upphafi hvers skólaárs og hvetja foreldra til að panta tíma hjá tannlækni með tölvupósti eða töskupósti. Upplýsingarnar eru til á fleiri tungumálum, sjá hér til hliðar.
  • Ávallt skal stofna samskipti með viðfangsefninu „Án heimilistannlæknis" sem birtast forskráð ef tvísmellt er á „óskráð samskipti" í listanum.
  • Ef barn er enn á listanum eftir 3-4 mánuði (des/jan) skal hafa samband við foreldri/forráðamann símleiðis. Skrá skal framvindu fyrri samskipta með því að tvísmella á „samskipti" í listanum.
  • Ef barn er enn á listanum í lok skólaárs (mars/apríl) skal skoða tennur þeirra barna. Ef merki eru um skemmdir eða slæma tannhirðu skal leita viðeigandi leiða til að barnið fá tannlæknaþjónustu, s.s. með aðstoð félagsþjónustu og/eða barnaverndar. Skrá skal áætlun/aðgerðir í framvindu fyrri samskipta.


Ef grunnskólabarn er með tannpínu eða lendir í slysi og brýtur eða missir tönn skal í samvinnu við foreldri/forráðamann tryggja barni tíma hjá tannlækni án tafar. Ávallt skal skrá samskipti í þessum tilvikum. Slysaskráning er á ábyrgð skólastjórnenda og áverkavottorð er fyllt út af tannlækni og sent Sjúkratryggingum Íslands. 

Kostnaður vegna tannlækninga barna, sem skráð eru með heimilistannlækni, er greiddur að fullur af SÍ að frátöldu 2500kr. komugjaldi sem greitt er einu sinni á 12 mánaða fresti

  • foreldrar/forráðamenn bera ábyrgð á tímapöntun hjá tannlækni og skráningu í gegnum vefgátt SÍ
  • hvetjið foreldra/forráðamenn til að panta tíma í fyrstu tannskoðun þegar barnið er tveggja ára
  • tannlæknir getur klárað skráninguna þegar mætt er í bókaðan tíma

Um gjaldfrjálsar tannlækningar barna á vef SÍ