Læknakandídatar

Kandídatsár er 12 mánaða starfsþjálfun lækna að útskrift lokinni.

Kennslustjóri kandídata er Gerður Aagot Árnadóttir

Læknar sem útskrifast úr háskólum fá að jafnaði ekki lækningaleyfi fyrr en að lokinni starfsþjálfun, sem í daglegu tali er nefnd kandídatsár. Samkvæmt núverandi reglugerð er kandídatsár 12 mánuðir, þar af minnst 4 mánuðir í heilsugæslu. 

Kennslustjórar sjá um skipulag og fylgja eftir gæðastöðlum sem settir eru þar sem kennslan fer fram. Skipulag starfsþjálfunar getur verið mismunandi eftir stöðvum. 

Heilsugæslustöðvar

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins (HH) hefur á sínum snærum 15 heilsugæslustöðvar. Þær sinna almennri læknis- og hjúkrunarþjónustu, slysa- og bráðaþjónustu, dag- og síðdegisvakt, ungbarna- og mæðravernd, bólusetningum, heilsuvernd skólabarna, sálfræðiþjónustu fjölskyldna, barna og ungmenna og kennslu heilbrigðisstétta.

Aðlögun og vinnuskipulag

Kandídat fundar með fagstjóra lækninga í byrjun þar sem farið er yfir praktísk mál varðandi vinnutíma, viðveruskráningu, laun og fleira. Nauðsynlegt er að kandidat hafi samband a.m.k. tveimur vikum fyrir komu til að hægt sé að undirbúa komuna m.a. vegna launa og tölvuaðgangs.

Þegar kandídat mætir í heilsugæsluna fer fram kynning á starfsvettvangi, heilsugæslustöðinni, og farið yfir aðstöðu, verkferla og til hvers er ætlast og hver markmið eru með dvöl í heilsugæslunni. Lögð er áhersla á að byrja rólega með færri sjúklinga  til að kandidat aðlagist vinnuskipulagi og tímakröfum. Reynt er að haga aðlögun í samræmi við fyrri reynslu og þekkingu kandídats.

Þegar aðlögun lýkur tekur kandídat venjulega fulla móttöku auk dagvakta/húsvakta og síðdegisvakta. Kandídat sinnir móttöku ,símatímum og dagvöktum/húsvöktum í heilsugæslunni á venjulegum vinnutíma sem er frá 8-16. Hvert viðtal í móttöku er 20 mínútur. Að lokinni aðlögun sinnir kandídat einnig síðdegisvakt frá 16-18. Að jafnaði er gert ráð fyrir hálfum degi í viku til að sinna pappírsvinnu eða lestri. 

Kandidat er leyfilegt að bóka tvöfalda tíma fyrir t.d. geðviðtöl en einnig að bóka flókin tilfelli og verk í samráði og með heimilislækni viðkomandi sjúklings. Einnig er kandidat hvattur til að veita góða eftirfylgd m.a. með símtölum eða nýrri komu. Kandidat  nýtur alltaf stuðnings heimilislækna stöðvarinnar, í móttöku og á dagvakt og síðdegisvakt. Lögð er áhersla á stundvísi og að klára vinnulista tímalega

Kennsla og handleiðsla

Kandídat hefur gott aðgengi að heimilislæknum stöðvarinnar og er hvattur til að leita óspart til þeirra til að ræða tilfelli og þá sérstaklega í byrjun tímabilsins. Að jafnaði er gert ráð fyrir að kandídat leiti til þess heimilislæknis sem sjúklingur sem um er rætt er skráður hjá. Kandídat á að kynnast ungbarna- og mæðravernd og starfar með hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum.

Fræðslufundir eru að jafnaði einu sinni í viku og ætlast er til að kandídat sjái um a.m.k. einn fræðslufund á meðan á tíma í heilsugæslu stendur. Kandídat fær úthlutað að jafnaði einni klst á viku í s.k. nótna- eða tilfellafundi með heimilislækni/handleiðara. Þar er á skipulagðan hátt farið yfir nótur úr sjúkraskrá eða rædd tilfelli eða sérstök vandamál sem kandidat hefur rekist á í starfi sínu. Mögulegt er að fá myndbandsgátun úr sjúklingamóttöku eða SMS (setið með sérfræðingi) sem getur verið afar gagnlegt fyrir kandídat.

Kennslustjóri og námsmat

Kennslustjóri kandídata er skilgreindur á hverri heilsugæslustöð og hittir kandídat í upphafi námsdvalar, á miðju tímabils og við lok þess. Kennslustjóri er ábyrgur fyrir skipulagi námstímans og er kandídat til stuðnings og ráðgjafar. Við námsmat á kandídatsári er notast við rafræna skráningu, e-Portfolio.  Kandídat er sjálfur ábyrgur fyrir því að matsblöð séu fyllt út í samræmi við kröfur námsins. Í lok námstíma er gert lokamat á frammistöðu kandídats og farið yfir niðurstöður þess með viðkomandi kandídat.